21/6/16

multes de Llofriu


Les sancions imposades als vehicles pel funcionament del semàfor de Llofriu, i que ja varem anunciar el mes de gener que estaven sotmeses a revisió per l'Ajuntament de Palafrugell, en aquests moments ja estan revisades i les sancions imposades estan sent revocades, amb el consegüent retorn de la quantia de la sanció en cas que hagin estat pagades.