23/2/16

El Golfet des de l'aire


Edificació desmesurada, fins i tot vista des de l'aire!
En aquests moments, l'enquesta sobre el parer personal de l'edificació del Golfet és la següent:

  • És un nyap que esguerra el paisatge. 31 (100%) 
  • És una casa meravellosa amb impressionants vistes al mar. 0 (0%) 
  • No em fa ni fred ni calor. 0 (0%) 

Encara teniu 282 dies per poder votar en aquest sondeig.

2/2/16

Salvem el Golfet

Primera introducció a les Normes d’ordenació territorial de les Comarques Gironines, que es veu que molts ajuntaments s’obliden que existeixen. 
PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 
Normes d’ordenació territorial. 
Directrius de paisatge 
Article 1.5 Aplicació́ de les Directrius 
 1. Les Directrius del paisatge del Pla territorial són d’aplicació́ directa i obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o les condicions de percepció́. 
 Article 2.4 Fites visuals i fons escènics 
2. Cal evitar la desfiguració́ de les fites paisatgístiques, de la qual les noves construccions —ja siguin aïllades en sòl no urbanitzable o formant part de creixements urbans— en són la causa més freqüent. Els instruments d’ordenació́ urbanística han de tenir especial cura en la preservació́ de la imatge de les fites paisatgístiques condicionant les dimensions, volumetria i colors de les edificacions que poguessin afectar-la.

1/2/16

Anella de circumval·lació de Palafrugell

L'Ajuntament de Palafrugell anuncia la construcció d'una anella de circumval·lació de Palafrugell que connectarà la rotonda del final de l'avinguda Pompeu Fabra, on comença la carretera de Begur, fins al polígon industrial on hi ha la caserna de bombers. Segons diuen, a l'estiu estarà en funcionament. Per saber-ne més, podeu veure la notícia que ha publicat el diari Punt Avui, prement el següent enllaç.


Font: diari El Punt Avui