26/8/15

A trenc d'alba

Gravació de la sortida del Sol des d'un apartament del Parc Golfet. Boniques imatges ofertes pel doctor Fernando Siles.

17/8/15

canal d'aigües pluvials

En el recinte hi ha un canal d'aigües pluvials, i en ocasions de tempestes intenses, baixen amb una gran força, ocasionen molèsties i poden provocar la inundació dels bungalous més baixos. 


Aquest canal ja estava instal·lat abans de la divisió dels apartaments en propietat horitzontal, i seria convenient trobar una solució per a la seva canalització i total cobertura.

Fotografies: Fernando Siles

6/8/15

Casa del mirador

Al costat del mirador del Golfet, actualment s'estan fent unes obres d'una casa molt més gran que la que havia. El propietari va arribar a un acord pel qual se'l permetia edificar una obra nova enderrocant-ne l'anterior, amb un augment significatiu de la superfície de construcció, que passa de 295 m2 a 692 m2, amb la condició que sigui un sol habitatge i la cessió de 881 m2 per construir un camí de ronda, al darrere del terreny, al llindar de la reixa inferior de la comunitat del Parc Golfet.

La construcció és molt singular, ja que no s'aguanta per columnes, sinó pel bloc de l'escala, la qual cosa fa suposar que instal·laran parets de vidre en comptes d'obra.
Des d'aquí podeu consultar el document anomenat PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR CARRER CASTELLETS 1, “EL GOLFET”  

Fotografia: Fernando Siles