25/5/16

Associació Salvem el Golfet

Properament tindrà lloc l'acte de constitució de l'Associació Salvem el Golfet. L'acte tindrà lloc a Calella de Palafrugell, el dia 4 de juny 2.016 a les 18 hores. Local: Associació d’Amics i Veïns de Calella, carrer August Pi i Suñer 1. L'ordre del dia és el següent: 

  • Presentació de les activitats realitzades. 
  • Proposta de constitució de l’Associació Salvem el Golfet: revisió de la proposta d’Estatuts i aprovació, si s’escau. 
  • Nominació dels membres de la Junta. 
  • Decisió sobre les activitats d’ara endavant. 
  • Campanyes de captació de socis. 
  • Campanyes de divulgació. 

Durant la reunió, les persones interessades en associar-se hauran d'emplenar un formulari. L’esborrany d’Estatuts estarà disponible des del dia 27 de maig de 2016 i es podrà demanar a l’email: salvemelgolfet@gmail.com.