4/4/14

excavadora a Port Bo

A la platja de Port Bo hi ha una excavadora treballant, per preparar la platja per a la temporada d'estiu. La pregunta és si aquesta màquina continuarà la feina a altres platges, com la del Golfet.
Fotografia: Ricard Siles