1/12/15

El nyap del Golfet, la destrucció d'un somni.Interessant punt de vista crític d'un grup municipal de l'Ajuntament de Palafrugell referida a la casa del mirador sobre la platja del Golfet. Cal fer esment de la frase següent: un desastrós concepte de progrés fan sorgir nyaps com el del Golfet.

Què en penseu? Opineu a la nostra enquesta a la columna de la dreta.

El nyap del Golfet, la destrucció d'un somni.