17/8/15

canal d'aigües pluvials

En el recinte hi ha un canal d'aigües pluvials, i en ocasions de tempestes intenses, baixen amb una gran força, ocasionen molèsties i poden provocar la inundació dels bungalous més baixos. 


Aquest canal ja estava instal·lat abans de la divisió dels apartaments en propietat horitzontal, i seria convenient trobar una solució per a la seva canalització i total cobertura.

Fotografies: Fernando Siles