20/7/15

Para-sols

A la nostra comunitat hem estrenat para-sols. Malhauradament, els anteriors s'han anat trencant a causa de cops de vent que causen una tensió en la lona que els braços de fusta no són capaços de suportar i provoquen el seu trencament per estrès. L'última trencadissa va ser un dia calorós i tranquil de principis d'estiu, quan una ventada sobtada va fer aixecar la lona d'un dels para-sols que els braços de fusta no van poder suportar, trencant-se i estellant-se, amb el consegüent perill immediat per a la gent del voltant, ja que les fustes trencades es van convertir en piques afilades que sortosament no van ferir ningú.
És per això que, des d'aquest humil bloc, demanem la col·laboració dels usuaris de la piscina de la comunitat perquè, quan detectin que es pot produir una ventada, tinguin la cura de plegar els para-sols per tal que no es malmetin i puguem continuar gaudint de l'ombra que projecten.

Fotografia: Fernando Siles