12/5/14

piscina


Els treballs de reparació i impermeabilització de la piscina s'estan duent a terme. L'1 de maig estaven omplint-la, per comprovar la seva estanqueïtat.