2/7/13

Com llençar diners a les escombraries

El fet d'oblidar una bombeta encesa en un apartament és, lamentablement, una pràctica bastant habitual, especialment a les terrasses. Els descuits, finalment, tenen un cost, i aquest cost és el següent:
La potència habitual més contractada en un habitatge en Kw és 4,4.
Si deixem una bombeta encesa de 60 W:
En una hora consumeix 60 W, en un dia 1.440 W, en una setmana 10.080 W, i en un mes 43.200 W.
El cost d'aquesta despesa és de 0,03 € l'hora, 0,65 € el dia, 4,53 € la setmana i 19,4 € al mes.
Diners que literalment són llençats a les escombraries.
Reviseu, doncs, totes les llums de l'apartament abans de sortir, especialment la terrassa, que és el que menys es nota.
Podeu efectuar altres càlculs de consum a la web d'Unesa: http://www.unesa.net/u/factura.html