29/5/12

Dolmens de Forallac

Dolmen de Tres Caires
Dolmen dels Tres Peus
Al començament del massís de les Gavarres, molt a prop del nucli de Fitor, podem trobar 3 dolmens construïts al voltant de 3000-2500 a.C. Són monuments megalítics funeraris formats per lloses de pissarra, de diferent mida. El més gran és l'anomenat dolmen dels Tres Peus. Es tracta d'un sepulcre de corredor de cambra rectangular gran o d'una galeria catalana en U feta de lloses de pissarra. Del túmul artificial de tendència circular, terraplenat artificialment vers llevant i migdia amb blocs ajaguts, en queden restes visibles. La seva entrada és orientada al nord-est (70 +/- 5º). La cambra amida interiorment 2,40 m de llarg per 1,40 m d'ample, per 1,20 m d'altura màxima.